پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «متنجس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعیان متنجس

اعم

احکام نجاسات، ذوات ( فقه )

اخص

استخوان متنجس، باطن متنجس، بند شلوار نجس، ظرف متنجس
به لحاظ اشیا:
آرد متنجس، خرمای متنجس، رنگ متنجس، روغن متنجس، سرکه متنجس، گل متنجس، لباس متنجس، مایع متنجس، هیزم متنجس
به لحاظ انتفاع:
متنجس غیر قابل انتفاع، متنجس قابل انتفاع
به لحاظ طهارت:
متنجس غیر قابل طهارت، متنجس قابل طهارت
به لحاظ نجاست:
متنجس به ادرار، متنجس به خون در نماز

وابسته

آشامیدن متنجس، استحاله متنجس، استنجا با متنجس، اطعام متنجس، انتفاع از متنجس، بدن نجس، بیع متنجس، تنجس به متنجس، خوردن متنجس، صفات متنجس، کسب به متنجس، معالجه با متنجس، ملاقی متنجس، نجاسات ( فقه )

== منابع ==index.php?catid=50

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 83
  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 168
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 494
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 12
  • درمحضرشیخ انصاری شرح محرمه جلد 2 : صفحه 117، 135
  • سوال و جواب : صفحه 18
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 130
  • کتاب المکاسب جلد 1 : صفحه 43، 83، 85