پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گلدوزی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تطریز، منجوق دوزی

اعم

تصویر ( عمل )

وابسته

تصویر مُحَرَّم

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 84