پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال مکروه شب، گرفتن جوجه از آشیانه

منابع

  • نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر : صفحه 46