پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره فواید خوردن پنیر و گردو ، منابع:

مکارم الاخلاق صفحه 189