پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «گربه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سنّور، هِرّ

اعم

حیوان درنده، مسوخات

اخص

گربه اهلی، گربه وحشی

وابسته

ادرار گربه، بیع گربه، طهارت آب چاه از گربه، نیم خورده گربه

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 6 : صفحه 280
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 42 : صفحه 294
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 495
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 19
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 375
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 280