پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذشت زمان

وابسته

شرایط احتکار

منابع

  • النهایة : صفحه 375