پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

گذاشتن اشیا در مسجد

وابسته

حق سبق

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 277