پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کفاره ( عمل )

وابسته

کفاره به اهل تسنن، مؤمن ( ایمان ) ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 74