پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

کفاره ( عمل )

اخص

کفاره بدلی اختیاری، کفاره بدلی اضطراری

وابسته

بدل ( فقه )، بدل کفاره، کفاره اصلی

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 3 : صفحه 31
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 133
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 33 : صفحه 240، 295
  • مهذب الاحکام جلد 22 : صفحه 362