پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

پنهان کردن

اخص

کتمان شهادت ( فقه )، کتمان ما انزل الله، کتمان نعمت
به لحاظ عیب:
کتمان عیب کالا، کتمان عیب مردم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه کتمان به زیرصفحه کتمان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==%DA%A9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86