پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کافر ( فقه )

وابسته

کافر ذمی

منابع

  • النضید فی شرح روضة الشهید جلد 8 : صفحه 44
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 46