پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

کاتب

وابسته

ربا ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 19 : صفحه 215
  • مهذب الاحکام جلد 17 : صفحه 296