پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وکالت ( فقه )

اخص

وکالت مسلمان برای کافر، وکالت مسلمان برای مسلمان

وابسته

مسلمان ( فقه )، موکل مسلمان، وکالت کافر، وکیل مسلمان

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 22 : صفحه 61
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 398
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 36 : صفحه 9