پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

وصیت ( فقه )

اخص

وصیت مسلمان بر ذمی، وصیت مسلمان بر فقیر

وابسته

مسلمان ( فقه )، وصیت بر مسلمان، وصیت به مسلمان

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 10 : صفحه 72
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 28 : صفحه 388
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 12 : صفحه 22، 71، 81، 166، 338
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 255
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 212