پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آلات مَرکب: وسائلی که به طور معمول در انتفاع از مرکب (وسیله سواری) ، مورد استفاده قرار می‌گیرد که به اختلاف نوع مرکب، زمان، هدف و عرف، مختلف است.

آلات مرکب، جزء مرکبی که مورد معامله قرار گرفته است، نمی‌باشد؛ مگر آن که عرف آن را جزء آن بداند. 5 در صورت اجاره (کرایه) دادن مرکب، دخول آلات مرکب در اجاره - در صورت عدم شرط آن در عقد - به نظر عرف بستگی دارد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 132

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «وسایل نقلیه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راحله، مرکب ( فقه )، مرکوب، وسیله نقلیه

اعم

آلات ( فقه )

اخص

هواپیما ( فقه )، وسایل نقلیه حج
به لحاظ مستثنیات:
وسایل نقلیه مدیون، وسایل نقلیه مستطیع
به لحاظ مسیر:
وسایل نقلیه آبی، وسایل نقلیه زمینی

وابسته

آلات وسایل نقلیه، اجاره وسیله نقلیه، تشییع جنازه با وسایل نقلیه، تعلیم رانندگی، توقف وسایل نقلیه در راه، هزینه وسایل نقلیه

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه وسایل نقلیه به زیرصفحه وسایل نقلیه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 132
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 64