پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آلات مَرکب: وسائلی که به طور معمول در انتفاع از مرکب (وسیله سواری) ، مورد استفاده قرار می‌گیرد که به اختلاف نوع مرکب، زمان، هدف و عرف، مختلف است.

آلات مرکب، جزء مرکبی که مورد معامله قرار گرفته است، نمی‌باشد؛ مگر آن که عرف آن را جزء آن بداند. 5 در صورت اجاره (کرایه) دادن مرکب، دخول آلات مرکب در اجاره - در صورت عدم شرط آن در عقد - به نظر عرف بستگی دارد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 132

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

وسایل نقلیه

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 132