پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

وجه تسمیه وحی (قرآن) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 280

دیدگاه خاورشناسان درباره وحی (قرآن) به حضرت محمد صلی الله علیه و آله ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 17

آثار علمی بروکلمن ، کارل ، 1868 - 1956م. درباره وحی (قرآن) ، منابع:

دراسات قرآنیه جلد 3 صفحه 33