پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

وارد متصل : دلیل واردِ دارای اتصال عرفی به دلیل مورود

وارد متصل، مقابل وارد منفصل بوده و به دلیل واردی گفته می‌شود که از نظر عرفی به دلیل مورود متصل بوده و همراه آن است؛ به بیان دیگر، وارد متصل، دلیل واردی است که به خودی خود، کلام مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه از اجزای کلامی دلیل مورود شمرده می‌شود.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 48
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

دلیل وارد

وابسته

وارد منفصل

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 7 : صفحه 48، 58