پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

وارث ( فقه )

وابسته

حجب وارث نسبی، نَسَب، وارث سببی

منابع

  •  : صفحه 87
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 5 : صفحه 3726