پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

واجب تکراری : واجب تکرارپذیر در طول عمر مکلّف

واجب تکراری، یعنی واجبی که به طور دائم برای مکلف تکرار می‌شود، مانند: نمازهای روزانه و نماز جمعه و روزه ماه رمضان.

در مقابل آن، واجبی است که زمینه تکرار آن یا به طور همیشگی وجود ندارد و یا حتمی نیست، مانند: حج که فقط یک بار بر انسان واجب می‌شود.

منابع

  1. بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 171
  2. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

اعم

واجب ( اصول فقه )

وابسته

واجب غیر تکراری

منابع

  • بحوث فی علم الاصول جلد 2 : صفحه 171