پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «واجب است لیکن با اشکال» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

یجب علی اشکال

اعم

الفاظ فتوا

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 640