پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سجده سهو، واجبات عبادات

اخص

به لحاظ اجزا:
تشهد سجده سهو، ذکر سجده سهو، سجده سجده سهو، سلام سجده سهو، نیت سجده سهو
به لحاظ شرط:
انتصاب بین سجده سهو، سجده بر صحیح، طمأنینه در سجده سهو، گذاشتن پیشانی بر محل سجده، گذاشتن مواضع سجده بر زمین

وابسته

سجده سهو

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 705، 706
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 215
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 450
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 259
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 161، 197
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه (361-362)