پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

واجبات نماز

اخص

انتصاب بعد رکوع، انحنا در رکوع، ذکر رکوع، طمأنینه در رکوع، قیام بعد رکوع، موالات در ذکر رکوع

وابسته

رکوع ( فقه )، رکوع نماز مستحب، رکوع نماز واجب، مستحبات رکوع، مکروهات رکوع

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 614
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 109
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 170
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 165
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 283
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 69
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 240
  • مجمع الفائدة و البرهان : صفحه 252
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 293
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 376، 413