پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات نماز

اخص

سبحان ربی العظیم و بحمده
به لحاظ حالت:
اطاله رکوع، تجنیح در رکوع، تساوی پشت در رکوع، تساوی قدم در رکوع، تفریج انگشت دست، دو زانو در رکوع نشسته، عقب کشیدن زانو در رکوع مرد، کشیدن گردن در رکوع، گذاشتن دست بر زانو، نگاه به قدمین در رکوع
به لحاظ ذکر:
تکبیر رکوع، تکرار ذکر رکوع، دعا قبل تسبیح رکوع، ذکر رکوع به فرد، سمعله، صلوات در رکوع

وابسته

بستن چشم در رکوع، رکوع ( فقه )، مکروهات رکوع، واجبات رکوع

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 617
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 172
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 291
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 103
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 257
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 333، 342
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 405