پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذمی، هبه ( عقد )

وابسته

راهب

منابع

  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 134
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (321-322)