پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نذر، نیابت در حج

وابسته

حج نذری

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 140
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 285
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 127