پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

نشستن در نماز

اخص

جلسه استراحت، نشستن بین دو سجده

وابسته

ترک نشستن سجده، نگاه به دامن در نشستن سجده نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 174
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 10 : صفحه 197
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 227
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 260
  • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 422