پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نزول قرآن

وابسته

سوره حمد ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه نزول سوره حمد به زیرصفحه نزول سوره حمد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اسباب النزول : صفحه 11