پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، احکام نماز، نجاست ( فقه )

اخص

بخیه نجس در بدن نمازگزار، حمل نجس در نماز، خون معفو در نماز، داروی متنجس در نماز

وابسته

طواف با نجاست معفو، متنجس به خون در نماز، نخ نجس در لباس نمازگزار، نماز با غیر ساتر نجس، نماز با نجاست معفوّ، نماز با نجاست معفوّ در مسجد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 289
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 124
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 170
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 328
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 124
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 516