پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دارو، نجاست معفو در نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 519