پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

نبش قبر ( فقه )

وابسته

تشریح میت

منابع

  • احکام پزشکی : صفحه 164، 166
  • پزشکی درآئینه اجتهاد : صفحه 142[۱]