پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن انسان

وابسته

ازاله چرک زیر ناخن، دفن ناخن میت، میت، ناخن زنده

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 1 : صفحه 389