پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن انسان

وابسته

دفن ناخن زنده، زنده، ناخن میت

منابع

  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 253