پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

أجزای حیوان، ناخن

وابسته

حیوان ( فقه )، ناخن انسان