پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن انسان

وابسته

انگشت غیر شست، دیه ناخن انگشت غیر شست، ناخن انگشت شست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 259