پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ناخن انسان

وابسته

انگشت شست، دیه ناخن انگشت شست، ناخن انگشت غیر شست

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 258