پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مکان قصر نماز» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

محل ترخص نماز، محل نماز قصر

اعم

احکام نماز، مکان ( فقه )

وابسته

افطار قبل از حد ترخص، ترخص اثنای نماز، حد ترخص، رسیدن به حد ترخص، شک در حد ترخص، ظهور خلاف در سفر، عدم خروج از حد ترخص، قصر روزه، قصر نماز، مبدأ مسافت، مسافت استداره‌ای، مکان اقامت

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 247، 255
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 509
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 14 : صفحه 299، 329
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 328
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 358، 397