پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

مواقع وحی : حالات و زمان‌های نزول وحی بر پیامبر (ص)

زمان‌ها، موقعیت‌ها و حالاتی را که در آن‌ها وحی بر رسول خدا (ص) نازل می‌شد «مواقع وحی» گفته‌اند. البته نزول وحی، به زمان یا وضعیتی خاص اختصاص نداشت.

نیز ر.ک:زمان‌های نزول قرآن، مکان‌های نزول قرآن.

منابع

  1. تاریخ قرآن : صفحه 106
  2. تاریخ قرآن : صفحه (75-76)
  3. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (73-90)
  4. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 36
  5. قرآن در اسلام : صفحه (168-169)

اصطلاح‌نامه

وابسته

وحی الهی ( علوم قرآنی )

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 36، (73-90)
  • تاریخ قرآن : صفحه (75-76)، 106، 107
  • قرآن در اسلام : صفحه (168-169)، 169