پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر. ک: منطوق، مفهوم.

اصطلاح‌نامه

اعم

دلالت الفاظ قرآن

اخص

مفهوم ( علوم قرآنی )، منطوق ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مفهوم و منطوق به زیرصفحه مفهوم و منطوق/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 104
  • فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول : صفحه 324
  • مباحث فی علوم القرآن : صفحه 300