پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نجاسات، مس قرآن

وابسته

گذاشتن نجس روی قرآن

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 269