پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب کسب، مستحبات معاملات

اخص

استعفاف، اقاله نادم، اقتراب متبایعان، تساوی بین خریداران، تغییر تجارت دشوار، تفقه در تجارت، جمع کردن قوت سال، چانه زنی، حِلم در تجارت، رفتن دنبال رزق، قبض ناقص با اعطای راجح، مبادرت تاجر به نماز
به لحاظ ترک:
ترک سود از مؤمن، ترک سود با وعده احسان
به لحاظ تسامح:
تسامح در اقتضا، تسامح در فروش، تسامح در قضا
به لحاظ جنس:
خرید عقار، خرید گندم
به لحاظ ذکر:
تکبیر هنگام خرید، دعا هنگام ورود به بازار، شهادتین هنگام خرید، شهادتین هنگام ورود به بازار، طلب خیر در فروش
به لحاظ طلب:
سحر خیزی در طلب کسب، طلب برکت در خرید، میانه روی در طلب رزق
به لحاظ کیل:
ایفای کیل، ایفای وزن

وابسته

کسب ( فقه )، مکروهات کسب

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 49
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه (183-187)
 • النهایة : صفحه 371
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 411
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 114
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه (500-501)
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 50
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 463
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 116
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 14 : صفحه 17
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 229
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 28
 • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 20