پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز میت ( فقه )، مستحبات نماز

اخص

تساوی صف نماز میت، تعدد صف نماز میت، جهر تکبیرات نماز میت، در آوردن کفش در نماز میت، طهارت نمازگزار میت، گفتن الصلاه
به لحاظ کیفیت:
نماز میت با پای برهنه، نماز میت به جماعت، نماز میت درمکان مرسوم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات نماز میت به زیرصفحه مستحبات نماز میت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 83
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 266
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 4 : صفحه 248
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 157