پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مستحبات حج

اخص

استیعاب تراشیدن سر، اعلان کوچ از منا، بیتوته در منا، تدارک هروله، تکبیر ایام تشریق، حلق از ناصیه، دفن موی تقصیر در منا، عجله به مکه بعد مناسک، عدم وقوف در جمره عقبه، غسل رمی جمرات، گذاشتن دست روی دست ذابح
به لحاظ اقامت:
اقامت امیر الحاج در منا، اقامت ایام تشریق
به لحاظ خطبه:
خطبه در منا قبل از کوچ، خطبه روز قربانی در منا
به لحاظ دعا:
تسمیه ( گفتن بسم الله )، دعا در منا، دعا هنگام تراشیدن سر در منا
به لحاظ رمی جمرات:
استقبال در رمی جمرات، التقاط سنگ جمرات، تکبیر در رمی جمرات، حرمی بودن سنگ جمرات، حمل بیمار در رمی جمرات، دعا هنگام رمی جمرات، رمی پیاده جمرات، رمی جمرات از روبرو، رمی جمرات از سمت چپ جمره، رمی جمرات از سمت راست رامی، رمی جمرات با انگشت، رمی جمرات با سنگریزه رنگارنگ، رمی جمرات با سنگریزه مشعر، رمی جمره عقبه پشت به قیبله، طهارت سنگ جمره، فاصله در رمی جمرات، نرمی سنگ جمرات، وقوف هنگام رمی جمرات ثلاث
به لحاظ قربانی حج:
احضار قربانی حج، چاقی قربانی حج، خوردن گوشت قربانی حج، دعا هنگام قربانی در حج، ذکر منوب عنه در قربانی حج، زدن نیزه به طرف راست شتر قربانی، صدقه گوشت قربانی حج، عدم اخذ پوست قربانی حج، قسمت گوشت قربانی
به لحاظ کوچ:
کوچ از منا روز سیزدهم، کوچ به منا قبل طلوع
به لحاظ نماز:
نماز ظهر روز ترویه در منا، نماز ظهر قبل از کوچ مکه، نماز عصر روز ترویه در منا، نماز عصر قبل از کوچ مکه

وابسته

مکروهات منا، منا، واجبات منا

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات منا به زیرصفحه مستحبات منا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 288
  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 365، 378
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 444
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 220، 268
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 19 : صفحه 107، 113، 119، 151، 246
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 20 : صفحه 33
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 244، 252
  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 243، 336