پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تعذر حضور شاهد اصل، مرگ ( فقه )، موانع شهادت

وابسته

شاهد ( فقه )

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 447
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 452
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 217
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 142
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 169
  • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 506
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 12 : صفحه 481
  • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 210