پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

منابع فقه اهل تسنن

وابسته

اشباه و نظائر، قضاوت به قیاس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قیاس ( فقه ) به زیرصفحه قیاس ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=223

  • اصول الاستنباط : صفحه 348
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 34 : صفحه 91