پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

ر.ک:قواعد اصولی، قواعد فقهی.

  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قواعد ( اصول فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اصل ( قاعده ) ( اصول فقه )

اخص

قواعد اصولی ( اصول فقه )، قواعد فقهی ( اصول فقه )

وابسته

ادله

منابع

  • مبادی فقه و اصول : صفحه 15
  • مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه : صفحه 281