پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام معاملات، قواعد فقهی خاص

اخص

قاعدة الخراج بالضمان، قاعده اتلاف ( فقه )، قاعده احترام ( فقه )، قاعده احیاء، قاعده اذن ( فقه )، قاعده استیفاء، قاعده الإجارة‌ أحد معایش العباد، قاعده التزام، قاعده المؤمنون عند شروطهم، قاعده انحلال عقود، قاعده بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه، قاعده تسلّط، قاعده قصد، قاعده لا ربا إلا فی ما یکال أو یوزن، قاعده لزوم ( فقه )، قاعده ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده، قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، قاعده من ملک، قاعده ید ( فقه )

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 26