پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

راه‌های شناخت قبله، قواعد ( فقه )

وابسته

آلات شناخت قبله، قبله

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 504، 507
  • توضیح المسائل مراجع جلد 1 : صفحه 455
  • مهذب الاحکام جلد 5 : صفحه (185-188)، 197