پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام قضاوت، ادا ( بری الذمه از مال و حق )

وابسته

رشوه در قضاوت

منابع

  • فقه القضاء : صفحه 346