پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قضاوت ( فقه )

وابسته

استحسان ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 101